CÔNG TY LUẬT
NGUYỄN TRẦN & CỘNG SỰ

0943.747.735 - 0977.880.381

Tư vấn lập di chúc

Office Desk Top

Lập di chúc hiện nay là việc làm tiến bộ được pháp luật công nhận, nhà nước khuyến khích, và nhiều người quan tâm. Lập di chúc giúp tránh được các mâu thuẩn về tài sản có thể phát sinh giữa những người trong cùng gia đình, tuy nhiên việc lập di chúc phải tuân theo một thủ tục và trình tự chặt chẽ mà pháp luật quy định. Để quý khách rỏ hơn về các quy định của pháp luật về lập di chúc, chúng tôi xin giới thiệu một số quy định về việc lập di chúc như sau:

1. Di chúc là gì?

Di chúc hiểu theo nghĩa phổ thông nhất là sự thể hiện ý chí của một cá nhân về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Sự thể hiện ý chí này có thể là bằng văn bản hoặc bằng miệng, tuy nhiên dù thể hiện bằng hình thức nào thì việc lập di chúc cũng buộc phải tuân thủ theo đúng hình thúc và nội dung mà pháp luật quy định thì mới được xem là hợp pháp.

2. Thủ tục lập di chúc được pháp luật quy đinh như thế nào?

Thông thường, để dễ dàng và thuận tiện cho việc lập di chúc, chúng tôi khuyến nghị quý khách nên thực hiên theo các bước sau:

– Người lập di chúc tới cơ quan Công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để yêu cầu được thực hiện thủ tục lập di chúc.

– Người lập di chúc trình bày về nội dung di chúc trước cơ quan có thẩm quyền, để cơ quan có thẩm quyền ghi nhận ý chí của người lập di chúc vào văn bản (gọi là bản di chúc).

– Người lập di chúc kiểm tra lại nội dung của bản di chúc do cơ quan cơ thẩm quyền đã ghi nhận.

– Sau khi người lập di chúc đồng ý với nội dung của bản di chúc, Cơ quan công chứng hoặc cán bộ có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ chứng thực vào bản di chúc.

– Trường hợp người lập di chúc không đọc được, không nghe được, không ký tên được vào bản di chúc thì họ có thể mời người làm chứng với mục đích người làm chứng chứng kiến di chúc đã được lập theo ý của người để lại di sản.

– Người lập di chúc và người làm chứng (nếu có) ký tên vào bản di chúc trước mặt cơ quan có thẩm quyền chứng thực di chúc.

– Người lập di chúc có thể yêu cầu cơ quan chứng thực lưu giữ hộ di chúc hoặc tự mình hay nhờ người khác lưu giữ di chúc. Bản di chúc sẽ được công bố khi người lập di chúc chết.

3. Các hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục lập di chúc gồm những gì?

– Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu của người lập di chúc

– Các giấy tờ về tài sản mà người lập di chúc nêu trong bản di chúc, ví dụ như: giấy tờ nhà, xe, sổ tiết kiệm…

– Nếu người lập di chúc đã cao tuổi hoặc có dấu hiệu không khỏe về tinh thần tại thời điểm lập di chúc thì phải có giấy khám sức khỏe thể hiện tinh thần của người lập di chúc còn minh mẩn.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, bản di chúc không được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn được pháp luật công nhận nếu đảm bảo đúng về hình thức và nội dung theo các quy định bộ luật dân sự, vấn đề này chúng tôi sẽ tư vấn cho những trường hợp cụ thể khi quý khách liên hệ với chúng tôi.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về lập di chúc, để được hỗ trợ chi tiết hơn, quý khách có thể liên hệ với các luật sư dạn dày kinh nghiệm của chúng tôi.

Trân trọng.

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không bị công khai. Bắt buộc nhập có gắn dấu *

*

cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nike nba jerseys wholesale nike nba jerseys discount nike nba jerseys cheap nike nba jerseys wholesale nike nba jerseys discount nike nba jerseys cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys discount nfl jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys discount nba jerseys wholesale nba jerseys cheap nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys Big & Tall big & tall jerseys for sale size 3xl, 4xl, 5xl and 6xl Big & Tall big & tall jerseys for sale size 3xl, 4xl, 5xl and 6xl Big & Tall big & tall jerseys for sale size 3xl, 4xl, 5xl and 6xl Big & Tall big & tall jerseys for sale size 3xl, 4xl, 5xl and 6xl Big & Tall big & tall jerseys for sale size 3xl, 4xl, 5xl and 6xl Big & Tall big & tall jerseys for sale size 3xl, 4xl, 5xl and 6xl Big & Tall big & tall jerseys for sale size 3xl, 4xl, 5xl and 6xl ice hockey jersey China me jerseys Suppliers High Quality ice hockey jersey cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey Custom Made Sports Jersey Custom Basketball Jersey Custom Baseball Jersey