CÔNG TY LUẬT
NGUYỄN TRẦN & CỘNG SỰ

0943.747.735 - (08)66 763 289

Thành lập Văn phòng đại diện

thanh-lap-van-phong-dai-dien

Thành lập văn phòng đại diện

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Thực tiễn tư vấn nhiều năm cho thấy rằng, thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam là bước khởi đầu cho chiến lược tìm hiểu, đánh giá thị trường, thúc đẩy cơ hội kinh doanh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài. Với cơ cấu tổ chức không quá lớn, quản lý gọn nhẹ, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong thời gian đầu gia nhập thị trường thì giải pháp thành lập văn phòng đại diện được nhiều thương nhân nước ngoài lựa chọn.

Như vậy, để thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện gì? Thủ tục ra sao? Hồ sơ cần chuẩn bị như thế nào?

Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Nguyễn Trần và Cộng Sự gởi đến quý khách một số thông tin sơ bộ về việc thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Căn cứ pháp lý:

– Luật Thương Mại số 36/2006/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội.

– Nghị định số 72/2006/NĐCP ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết  Luật Thương Mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư 11/2006/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2006/NĐ-CP.

– Thông tư 133/2012/TT-BTC ngày 13/08/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

Theo quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định 72/2006/NĐCP ngày 25 tháng 7 năm 2006 thì Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

– Là tổ chức, doanh nghiệp được công nhận hợp pháp tại nước (vùng lãnh thổ) nơi thương nhân đó có quốc tịch;

– Thành lập tối thiểu không dưới 01 năm, kể từ khi được công nhận hợp pháp tại nơi thương nhân đó mang quốc tịch.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:

1. Phải có Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo đúng mẫu của Bộ Công thương quy định, có chữ ký xác nhận của người đại diện theo thẩm quyền của thương nhân;

2. Bản sao Giấy phép hoạt động hợp pháp của thương nhân xin thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam (có thể là Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài mạng quốc tịch xác nhận. Trong trường hợp Giấy phép hoạt động có thể hiện thời hạn hoạt động của thương nhân xin thành lập văn phòng đại diện thì thời hạn đó phải còn tối thiểu 01 năm.

3. Bảng báo cáo tài chính phải có kiểm toán hoặc tài liệu khác tương đương thể hiện được thương nhân nước ngoài thật sự có hoạt động kinh doanh trong năm tài chính gần nhất tại nước sở tại;

4. Nếu đối tượng xin phép là tổ chức kinh tế thì phải nộp kèm Bản sao Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế đó.

5. Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đăng ký làm trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam.

6. Hợp đồng thuê nhà (mặt bằng) nơi dự định làm trụ sở của văn phòng đại diện.

Lưu ý: Các tài liệu tại mục 2, 3, 4 phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt.

Dịch vụ thành lập Văn phòng đai diện của Công ty Luật Nguyễn Trần và Cộng Sự bao gồm:

– Tư vấn thủ tục pháp lý;

– Hỗ trợ quý khách chuẩn bị hồ sơ;

– Đại diện Quý khách liên hệ làm việc với các cơ quan nhà nước, nộp hồ sơ, thông báo và nhận kết quả;

– Ban giao giấy phép thành lập Văn phòng đai diện.

Nguyễn Trần và Cộng Sự rất mong được hợp tác cùng quý thương nhân.

Trân trọng.

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không bị công khai. Bắt buộc nhập có gắn dấu *

*