CÔNG TY LUẬT
NGUYỄN TRẦN & CỘNG SỰ

0943.747.735 - (08)66 763 289

Một số hỏi đáp về khai nhận di sản thừa kế

Qui định của pháp luật về vấn đề thừa hưởng thừa kế khi con trai chết đột ngột. Tôi muốn gửi số tiền chế độ đó cho 2 cháu nhưng 2 cháu chưa đủ điều kiện, do đó tôi muốn chia số tiên đó ra để dữ cho 2 cháu nhưng con dâu tôi không đồng ý. Con dâu tôi nói là chồng chết thì vợ hưởng. nếu chia thì chia cho cả mẹ đẻ con dâu.
vậy tôi xin hỏi luật sư nếu theo quy định của pháp luật thì con trai ( con rể) chết thì bố mẹ đẻ, mẹ vợ có được hưởng phần nào số tiền đó không ?

Theo điều 675 Bộ luật dân sự 2005 thì

“Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

 1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:
 2. a) Không có di chúc;
 3. b) Di chúc không hợp pháp;
 4. c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;
 5. d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.”.

Xem thêm về khai nhận di sản thừa kế không có di chúc.

Tức là phần di sản khi con trai bạn mất sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Điều 676 Bộ luật dân sự quy định những người thừa kế theo pháp luật bao gồm :

“Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
 2. a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 3. b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 4. c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
 5. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
 6. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”.

Từ những quy định trên có thể xác định, tiền trợ cấp sau khi con trai bạn mất không phải là tài sản đang hiện hữu tại thời điểm người có tài sản chết. Nó phát sinh sau thời điểm mở thừa kế (có sau khi người có tài sản chết) nên không phải là tài sản của người chết để lại, không phải là di sản thừa kế. Xem thêm về khai nhận di sản thừa kế để có thể hiểu rõ hơn.

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không bị công khai. Bắt buộc nhập có gắn dấu *

*