CÔNG TY LUẬT
NGUYỄN TRẦN & CỘNG SỰ

0943.747.735 - (08)66 763 289

Cách rút thời hiệu niêm yết khai nhận di sản thừa kế

Cách rút thời hiệu niêm yết khai nhận di sản thừa kế

Những vấn đề về việc thỏa thuận phân chia tài sản hay khai nhận di sản thừa kế đều phải được niêm yết. Và việc niêm yết này sẽ do cơ quan công chứng thực hiện tại trụ sở ủy ban nhân dân xả, phường, thị trấn. Nơi thường trú của người để lại di sản. Trong những trường hợp nếu như không có nơi thường trú, thì sẽ áp dụng vào nơi tạm trú có thời hạn của người đó.

Trên nội dung niêm yết nêu rõ: Họ tên đầy đủ của  người để lại di sản; họ và tên đầy đủ của những người thỏa thuận hoặc người khai nhận và mối quan hệ với người để lại di sản; Danh sách các di sản được thỏa thuận phân chia hoặc được khai nhận. Phía cuối của bản niêm yết phải ghi đầy đủ và rõ ràng nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót người được hưởng di sản, bỏ sót di sản, di sản không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản, thì khiếu nại, tố cáo đó được gửi cho cơ quan thực hiện công chứng.

Trách nhiệm của ủy ban nhân dân xã nơi tiến hành niêm yết là bảo quản niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết.

Luật công chứng hiện hành không có quy định rõ ràng và cụ thể về vấn đề này. Nhưng việc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế và văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế vẫn sẽ được thực hiện theo quy định trên.

Trong trường hợp có người đang ở nước ngoài không về kịp trong thời hạn niêm yết 30 ngày sẽ tiến hành giải quyết theo 2 cách như sau:

Cách thứ nhất:

Trong số những người đồng thừa kế đến tổ chức công chứng để yêu cầu công chứng và cung cấp trước một bộ hồ sơ liên quan đến vấn đề khai nhận di sản thừa kế. Hồ sơ sẽ gồm có: Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu; Dự thảo văn bản thừa kế (nếu có); Bản sao giấy tờ tuỳ thân; Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có (như giấy chứng tử của người để lại di sản; giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn chứng minh quan hệ của người thừa kế với người để lại di sản).

Đối với người đang ở nước ngoài không về kịp trong thời hạn niêm yết có thể tiến hành gửi hồ sơ về trước để người  nhà tiến hành thủ tục công chứng.

Sau thời hạn 30 ngày nếu không xảy ra tranh chấp, khiếu nại nào thì người đang sinh sống ở nước ngoài có thể về nước để tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa ké.

Cách thứ 2: 

Nếu trong trường hợp  người nước ngoài không thể về nước được có thể tiến hành ủy quyền thừa kế cho một người nào đó để đại diện mình tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không bị công khai. Bắt buộc nhập có gắn dấu *

*