abcabcabc Công ty Luât Nguyên Trân & Công Sự | Luatnguyentran.com
 • Thuế – kế toán

  Thuế – kế toán

  Tư vấn thuế, kế toán Bộ phận thuế và kế toán có vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đây là bộ phận nắm giữ, cấn đối nguồn thu chi, dựa trên số liệu của bộ phần thuế kế toán để doanh nghiệp tham khảo và đưa ra những quyết định mang tầm vóc chiến lược. Mặt khác, hiện nay các cơ quan nhà nước cũng rất coi trọng các số liệu báo cáo về thuế kế toán của doanh nghiệp vì đây là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, không có bộ phận kế toán riêng thì việc cân đối và báo cáo số liệu thuế cũng gây ra nhiều phiền phức. Hiện nay pháp luật về thuế ở nước ta thường xuyên thay đổi cập nhập nên càng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này thì thuê ... Xem tiếp »
 • Dịch vụ báo cáo thuế

  Dịch vụ báo cáo thuế

 • Dịch vụ kế toán

  Dịch vụ kế toán

 • Tư vấn thuế cho doanh nghiệp

  Tư vấn thuế cho doanh nghiệp

 • Tư vấn thuế cho cá nhân

  Tư vấn thuế cho cá nhân